«Ψηφιακή» Πολιτιστική Κληρονομιά των Βλάχων (http://archives.epcon.gr)

Με τη χρηματοδότηση του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκληση», ένα σημαντικό έργο για την προώθηση του πλούσιου πολιτιστικού και εκπαιδευτικού υλικού με επίκεντρο στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς Βλάχων έχει υλοποιήσει το Ίδρυμα ΕΓΝΑΤΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ, μέσα από τη διαχείριση, προβολή, διατήρηση και αρχειοθέτηση του ψηφιοποιημένου και τεκμηριωμένου υλικού που διαθέτει.
Το έργο στοχεύει στη διαχείριση αυτού του υλικού και στην προβολή του, κάνοντας χρήση σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων. Με «όχημα» την ψηφιακή τεχνολογία δίνεται πλέον σε όλους η δυνατότητα πρόσβασης σε ένα πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό που έχει συγκεντρώσει το Ίδρυμα ΕΓΝΑΤΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ και περιλαμβάνει: - τεκμήρια του παραδοσιακού και του σύγχρονου λαϊκού πολιτισμού, - τεκμήρια του προβιομηχανικού του τεχνικού πολιτισμού, - τεκμήρια από τις εμπορικές δραστηριότητες, τη Διασπορά και τον αστικό βίο των Βλάχων. Οπτικοακουστικό υλικό (μουσική, τραγούδια, χορευτικές δραστηριότητες, παραδοσιακές εκδηλώσεις) καθώς και φωτογραφικό αρχείο (φωτογραφικές συλλογές ιδιωτών, φορέων, οικισμοί, εγκαταστάσεις, κοιμητήρια, αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία) έχουν συγκεντρωθεί γι’ αυτό το σκοπό.
Πάνω από 300 βιβλία και λευκώματα, χιλιάδες φωτογραφίες και ώρες οπτικοακουστικού υλικού που αφορούν την πολιτιστική κληρονομιά των Βλάχων έχουν συλλεχθεί, τεκμηριωθεί και ψηφιοποιηθεί από το Ίδρυμα ΕΓΝΑΤΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ με τη σημαντική προσφορά ιδιωτών και επιστημόνων. Το περιεχόμενο αυτό και οι υπηρεσίες της δικτυακής πύλης προβάλουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη συλλογή και το έργο του Ιδρύματος, και ικανοποιούν σκοπούς ερευνητικούς, εκπαιδευτικούς και ψυχαγωγικούς.
Η δικτυακή πύλη προσφέρει επίσης εργαλεία Κοινωνικής Δικτύωσης και υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης. 
Η πρόσβαση στη διαδικτυακή πύλη για το σύνολο του ψηφιοποιημένου υλικού και τις υπηρεσίες τηλεκπαίδευσης είναι ελεύθερη κατόπιν μιας απλής εγγραφής του χρήστη.

espa-logo

EASYCRAFT

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Χειροτεχνίας (WCC), στην προσπάθειά του να εξοικειώσει τους χειροτέχνες και όσους ασχολούνται με τον τομέα της χειροτεχνίας με τις νέες τεχνολογίες πληροφόρησης και επικοινωνίας και τις δυνατότητες που αυτές μπορούν να προσφέρουν, προχώρησε στη δημιουργία μιας καινοτόμου τεχνολογικής πλατφόρμας που θα προσφέρει μια σειρά από υπηρεσίες σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς στον τομέα της χειροτεχνίας. Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος IST και σε συνεργασία με διάφορους οργανισμούς, το Ίδρυμα ΕΓΝΑΤΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ υλοποίησε το πρόγραμμα Easycraft, το οποίο είχε τρεις βασικούς στόχους:
να προσφέρει σε όλους τους Ευρωπαίους χειροτέχνες ένα εργαλείο, που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του τομέα
να εξοικειώσει τους χειροτέχνες με τη χρήση των υπολογιστών και του Ίντερνετ, ακολουθώντας μία μέθοδο προσαρμοσμένη στα μέτρα τους
να ευαισθητοποιήσει τους εμπλεκόμενους στην ανάγκη του τομέα για τη χρήση νέων τεχνολογιών
Η φιλοσοφία του Easycraft συνίσταται στην συνάντηση όλων των εμπλεκόμενων φορέων στον τομέα της χειροτεχνίας γύρω από ένα εργαλείο εύκολο στη χρήση, όπου όλοι οι φίλοι της χειροτεχνίας μπορούν να ανταλλάσσουν εμπειρίες και τεχνογνωσία, να εκθέτουν ή να πωλούν τις δημιουργίες τους μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, να επικοινωνούν και να διαφημίζουν τα χειροτεχνήματά τους. Επιπλέον, τα μέλη του Easycraft έχουν πρόσβαση σε μεγάλο αριθμό πληροφοριών για γεγονότα και εκθέσεις, επικοινωνιακά εργαλεία (chat, forum, κτλ) και τομείς που καλύπτουν νομικά και εμπορικά θέματα. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα στη διεύθυνση www.easycraft.org.

© 2014 Ίδρυμα ΕΓΝΑΤΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ